Çok Güçlü Aşk Duası Nasıl Okunur?

Etkili aşk duaları konusunda yer vereceğim bu makalemizde nasıl okunacağı ve hangi zaman dilimlerde etkili dualar edileceği hususunda bilgilendirmeler yapmaya çalışacağız. Denenmiş etkili aşk duaları yazılınca karşımıza belki milyonlarca sonuçlar çıkmaktadır. Bu konuyla ilgili yazılmış bir çok kitap ve kaynak bulmakta mümkün oluyor. Öncelikle aşık etme ve kendine bağlama konularının hangi amaçlar doğrultusunda yapıldığını inceleyelim. Genel olarak birini kendine aşık etme veya çiftler arasında çıkan olumsuzlukların iyi yöne muhabbete çevrilmesi yahut giden birini geri getirmek için yapılmaktadır. Dilek sahibi olan kişinin dayanılmaz aşk acısı çekmesi durumu kabullenememesi kendine ömür boyu bağlayıp evlenmek gibi düşüncelerinin olması normaldir.

Aslında sadece dua yöntemleri ile değil okumalar dışında yapılacak bazı etkin uygulama yöntemleri sayesinde isteklerin olması sağlanmaktadır. Sevgi bağı oluşturmak sorunları ortadan kaldırmak için havas ilminde yer alan güçlü çalışmalar ile bunu sağlamak günümüzde halen mümkün. Fakat havas ilmine her insan kendi başına sahip olamaz. Kitaptan okunarak yada bir şeyleri yazarak sorunlar çözülmez. Çünkü bu ilim yetenek kimi insanda el alma veya doğuştan gelen bir şeydir. O yüzden işini üstadı uzman kimselerden yardım almak daha uygun ve doğru olacaktır. Örnek verecek olursak birini kendine aşık etme bağlama için okunacak dualardan birisi de şu şekilde yapılır:

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme fâtırıssemavati vel ardı âlimülgaybi veşşehadeti. Allahümme inni a’hedü ileyke ahden fî hazihil hayatid dünya Inneke entellahü lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerike leke ve enne Muhemmeden abdüke ve resûlüke fela tekilni ilâ nefsi darfate aynin feinneke in tekilni ilâ nefsi tukarribüni minneşşerri ve tüba’id jnî minel-hayri ve inni lâ âsiku illâ birah-metike fec’al rahmetike lî ahden indeke tufinihî yev-mel kıyameti inneke lâ tuhlifül-miâd.Ente ya rabbi hasbi ala (burada ilgi duyulması istenen kişinin ismi söylenir) a’tıf kalbehü alleyye ve zellilhü li, der se Cenabı Hakk, ilgi beklediği kimsenin gönlünü o kimseye yöneltir, şefkat ve merhametini genişletir.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now Button
× Whatsapp