Eşine Kendini Sevdirme Duası

Gerçek etkili sevgi duaları inanç ve fikir ile Allah’ın izniyle tesirini gösterecektir. Bu mevzuda yapılan dualar genel olarak istenilen sonuçları vermektedir. Sevgi bağı oluşturma sorunlar var ise bunları gidermek hususunda genel olarak da eşler içinde sorunları ortadan kaldırma amaçlı yapılır. Aile geçimsizliği, dargınları sulhtırmış aradaki soğukluğu kaldırmak amacıyla aşağıda gelen ayeti kerimeler (eşref bir saatle miskianber mürekkebi ile iki adet) yazılır. Birisini karşı tarafın kendisine ısınmasını isteyen kimse hamaylı şeklinde üzerinde taşır (diğerini de suya koyup içerler) ise; aralarındaki dargınlık ve soğukluk kısa zamanda sevgiye ve muhabbete dönüşür. Yazılması gereken kutsal ayeti kerimeler şunlardır:

Bismillahirrahmanirrahim* Ve tilke huccetüna ateynaha ibrahime ala kavmihi nerfeu deracatin men neşa’ inne rabbeke hakimün alim* Ve vehebna lehu ishaka ve ya’kub küllen hedeyna ve nuhan hedeyna min kablü ve min zürriyyetihi Davude vo Süleymane ve Eyyube ve yusüfe ve musa ve harun ve kezalike neczil muhsinin* Ve Zekeriyya ve Yahya ve İysa ve İlyas küllüm mines salihiyn* Ve İsmaiyle vel Yesea ve Yunüse ve Luta ve küllen faddalna alel alemin* Ve min abaihim ve zürriyyatihim ve ihvanihim vectebeyna hüm ve hedeynahüm ila siratin müstekiym* Zalike hüdellahi yehdi bihi mey yeşaü min ibadih*

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now Button
× Whatsapp