Soğukluk Gideren Dualar

Sadece eşler için değil, insanlar arasında oluşan soğukluğun giderilmesi amaçlı yapılan dua yöntemleridir. Her şey biz insan oğulları içindir. Güzel ve muhabbeti bol olan bir ilişkide gün gelir tersine dönebilir. Böyle durumlarda kişilerin arasını yumuşatmak, aralarında sıkıntılar varsa bunların giderilmesinde yardımcı olmak ve problemleri ortadan kaldırmak için soğukluk giderme duaları okunur. Niyet önemli rol oynar. İnanmakta dua’nın gücünü Allah’ın izniyle arttıracaktır. Bu yönde sadece soğukluk gidermek için değil, eşlerin birbirlerine bağlanması, ayrılık var ise birleşmeleri, veya uzaktaki sevdiğini yanına getirme gibi bir çok farklı konularda yapılan etkili dualar bulunur. Bu konuda örnek verilecek bir çok uygulama ve tertipler vardır.

Soğukluk gideren dua : Bizler dua ederek içimizdeki duygu ve düşüncelerimizi Yüce Rabbimizle paylaşır, ne istiyorsak O’na ile­tiriz. Onunla içten ve samimi bir şekilde dua vasıtası ile iletişime geçeriz. Soğukluk gideren dua Dua ile Rabbimizden bir şeyler istemenin yanı sıra, istediğimiz şeylerin gerçekleşmesi için elimizden gelenleri de yapmalıyız.Bazen dualarımızın gerçekleşmediği de olabilir. Bu durumda aceleci olmayarak, sabretmeliyiz.

Lillâhi rahmetüke vesait küllü şey’in, lâ ilâhe illâ ente yâ erhamürrâhimin kaddertel eşyâe ve ahkemteha bi hikmetike ve rahimtel ibade bi rahmetil umumi ve rahmetil hususi süphaneke entellâhü el rahmanirrahimi ihatetün sırri imdadiyyetü mülkike ihataten ebediyyeten anadiyyeten es’elüke ve etevesselü ileyke bi esmaikel Hüsna en tüse-hhidni hakaikel eşyâe ve en tüveffikni li hıfzıha ve entel Hannân el Mennân el Rahman aleynâ fil ezeli vel ebedi bilkesfi an sırril nefsi vel cismi ve hakikâtüha Yâ Allah, Yâ Allah, Yâ Allah, Yâ Maliki yevmiddini sahhirli hadimü hazel ismil şerifi ve müddeni bi rakikatin min rekaiküke li ahzi biha beyne ebnae cinsi Yâ Allah, Yâ Rahman.

Sizin de bu veya benzer konularda sorunlarınız var ise iletişime geçerek daha detaylı bilgi sahibi olabilir veya dilerseniz havas ilminde yer alan rahmani uygulamalardan yaptırabilirsiniz.

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now Button
× Whatsapp